ถุงพลาสติกเก่าเป็นถุงใหม่

$0.0

รับถุงเหนียวยืด ถุง LDPE HDPE ล้างสะอาดไม่ติดสติกเก้อร์ เพื่อทำเป็นถุงใหม่

โครงการ วน
บริษัท ทีพีบีโอ จำกัด (มหาชน)
42/174 ม5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
นครปฐม 73210

Category: Tag: