ภารกิจช่วยเหลือ บัญชี ไถ่ชีวิตโคกระบือท้อง

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า เลขที่บัญชี 046-3-80675-6