ขวดหัวปั๊มล้างสะอาด

ตากแห้ง (เน้นแห้ง) ขนาด 200Cc ขึ้นไป เพื่อบรรจุนำ้ยาล้างมือเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

ส่งที่ห้องไต
โรงพยาบาลน่าน
1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000

Category: Tag:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.